Köpa bostadsrätter

Bostadsrätter är en mycket populär bostadsform i Sverige. Det är särskilt sant i städer där det kan vara svårt att hitta villor och hyreslägenheter i centrala lägen. Bostadsrätter kan variera mycket i pris. Små bostadsrätter på små orter kan kosta bara några få tusen kronor medan bostadsrätter i storstäder kan kosta många miljoner. Detta kan vara sant även om de är relativt små. Större bostadsrätter i Stockholm kan kosta flera tiotals miljoner.

nyckel bostadsrättOm du köper en bostadsrätt så äger du inte själva lägenheten. Du äger istället en andel i bostadsrättsföreningen som lägenheten ingår i. Du får som ägare till denna del en ekonomisk andel i föreningen samt rätten att bo i en av bostadsrätterna. Som ägare är du ansvarig att betala en månatlig avgift till bostadsrättsföreningen. Denna avgift kan variera i storlek.

Om man skall vara korrekt så säljs inte bostadsrätter utan de överlåts.

Bostadsrättsföreningar äger vanligtvis stora hyresfastigheter men de kan även äga småhus. Bostadsrättsföreningar som består av småhus kallas ibland småhusföreningar. En bostadsrättsförening kan äga och administrerar en eller flera byggnader.

Det kunde tidigare vara svårt att få bygga om eller hyra ut bostadsrätter. Under de senaste tio åren har dock en rad nya regler införts som har gjort det lättare att hyra ut och bygga om. Om din lägenhet behöver renoveras kan det vara möjligt att få pengar ur föreningens kassa för att göra det.

Bostadsrättsföreningen

Detta är mycket viktigt att du granskar föreningar och dess ekonomi innan du köper in dig i en föreningen. Det är ofta bäst att undvika föreningar med dålig ekonomi. Detta kan betyda att föreningar är dåligt skött och kan också innebära att du får betala en hög månadsavgift. Det kan också betyda att ägarna kommer tvingas att göra extra inbetalningar till föreningen.

Det är även viktigt att alltid granska vilka renovationer som har utförts och när. Hur länge sedan var det sedan taket, fönstret och stammarna byttes ut. Om föreningen inte har skött renovering i tid så kan det komma en tidpunkt då det krävs omfattande renovationer. Detta kan bli mycket dyrt och kräva stora inbetalningar från andelsägarna.

Ditt mål skall vara att köpa en bostadsrätt i en välskött förening med bra ekonomi och bra rutiner för underhåll av deras fastigheter.

Det kan också vara värt att prata med några som bor i huset för att se om föreningen fungerar väl eller om det finns stora meningsskillnader mellan olika boenden om hur den skall skötas. En föreningen där andelsägarna inte kommer överens är bäst att undvika.

Bostadsrätter som behöver renoveras

renoveraJag förespråkar ofta att man köper hus som behöver mindre renovationer. Detta kan låta dig köpa ett mycket trevligt hus till ett mycket bra pris. Enda nedsidan är att du måste genomföra vissa arbeten innan du får ditt drömhus.

Om du skall köpa en bostadsrätt så är situationen lite mer komplex och det är inte alltid bra att köpa ett renoveringsobjekt. Anledningen till detta är att du kan behöva tillstånd från föreningen för dina renovationer. Om du inte får det sitter du med en bostadsrätt som inte når upp till dina mål. Huruvida du behöver tillstånd beror på vad du vill göra och kan också variera mellan olika föreningar. Läs alltid igenom föreningsstadgar och fråga föreningen om du skulle få göra de renoveringar du vill göra innan du köper en bostadsrätt som kräver arbete.

Det är nästan aldrig en bra ide att köpa en bostadsrätt i ett hus som behöver stora renovationer om inte föreningen redan har avsatt pengar för dessa renovationer. Ett ovanligt undantag från detta är om du får möjlighet att köpa en bostadsrätt på en bra adress till ett mycket bra pris. Ett pris som gör det värt att lägga in din andel av de pengar som behövs för att renovera huset.

Uthyrning

Kom ihåg att du i många fall kan behöva föreningens tillstånd för att hyra ut din bostadsrätt. Detta är sant även om reglerna på senare år har ändrats för att göra det lättare att hyra ut sin bostadsrätt. Om du funderar på att köpa en bostadsrätt för att hyra ut den är det mycket viktigt att du pratar med förening och ser att detta är okej innan du lägger ett bud.