Köpa ägarlägenhet

Ägarlägenheter är ett relativt nytt fenomen på den svenska marknaden. Ägarlägenheter är lägenheter som man äger direkt. De ingår inte i någon bostadsrättsförening eller något liknande.

Ägarlägenheter möjlig gjordes genom en lagändring som trädde i kraft 1 maj 2009. Man beräknade när man införde lagen att ca 5000 ägarlägenheter skulle byggas och säljas varje år. Lägenheterna har dock till stor del varit ett misslyckande och det finns mycket få ägarlägenheter i Sverige. Om deras popularitet inte ökar så är det troligt att du aldrig kommer stöta på en ägarlägenhet. År 2014, fem år efter att den nya lagen hade införts, fanns det bara 955 ägarlägenheter i hela Sverige. Betydligt färre än man trodde skulle byggas varje år.

Bostadsrätter och hyreslägenheter får inte ombildas till ägarlägenheter. Ägarlägenheter får med andra ord bara skapas i nybyggnationer eller i hus som tidigare har haft ett annat syfte.

Ägarlägenheter måste vara stora nog att fungera som bostad och ha vatten, el och uppvärmning. De får inte användas som kontor etc. utan skall alltid vara bostäder.

Huskroppen

När du köper en ägarlägenhet så äger du inte bara lägenheten utan också en andel i själva huskroppen. Huskroppen, stammar etc. skall ingå i en samfällighet. Samfälligheten omfattar allt som är gemensamt och nödvändigt för huset. I samfälligheten ingår bärande väggar.

Som ägare av en andelslägenhet så måste du betala en månatlig avgift till samfälligheten som är menad att täcka gemensamma kostnader för huset. Ta alltid reda på hur hög denna kostnad är innan du köper en lägenhet.

Vad får man göra

Ägarlägenheter ger dig mer frihet än bostadsrätter och hyreslägenheter. Detta innebär dock inte att du får göra vad du vill i din lägenhet. Ett exempel på detta är att bärande väggar anses vara en del av samfälligheten och du får därför inte ta bort eller modifiera dessa på egen hand. Du får inte heller göra ändringar till stammarna och delar av fastigheten som påverkar grannarna. Alla ändringar som infattar samfälligheten måste tas av samfälligheten.

Skall man välja en bostadsrätt eller ägarlägenhet?

Svaret på denna fråga beror till stor del på dina egna behov. Om du inte vill behöva vara en del av en bostadsrättsförening och om du vill kunna göra ändringar i din lägenhet på eget bevåg så är en ägarlägenhet ditt bästa alternativ. I de flesta andra fall är dock en bostadsrätt ett bättre val. Anledningen till detta är att ägarlägenheter fortfarande är mindre vanliga och mindre populära än ägarlägenheter. Bostadsrätter är mer välkända och köpare vet hur dessa fungerar bättre. Det är därför lättare att sälja en bostadsrätt än en ägarlägenhet.

En ägarlägenhet kan givetvis vara ett bra köp om man får dem till ett bra pris. Centrala ägarlägenheter i Stockholm eller Göteborg kommer troligen vara bra investeringar eftersom det alltid finns många köpare som letar efter centralt boende på dessa orter.

Jag rekommenderar att du överväger både ägarlägenheter och bostadsrätter och köper den som uppfyller dina önskemål bäst.

Lånelöfte

Det är som alltid mycket viktigt att du skaffar ett lånelöfte innan du börjar leta efter en andelslägenhet att köpa. Det spelar ingen roll vilken typ av bostad du vill köpa. Du behöver i de flesta fall ett lånelöfte för att få lägga bud på lägenheter och få möjligheten att köpa den.

Fokusera på det som är viktigt

Fokusera alltid på det som är viktigt när du tittar på en lägenhet. Om den har fula tapeter, fula köksluckor eller en avokado färgad toalett spelar ingen roll. Allt detta kan lätt ändras utan att de kostar alltför mycket. Det du skall fokusera på är saker du inte kan ändra såsom var lägenheten ligger, hur lägenhetens layout ser ut, vilka väggar som är bärande och hur samfällighet sköts.

Granska inte bara lägenheten

Kom ihåg att du när du köper en ägarlägenhet inte bara köper lägenheten utan också en del i samfälligheten. Det är mycket viktigt att du granskar själva byggnaden och dess skick innan du köper en lägenhet. Om samfälligheten kommer behöva göra stora reparationer kan detta leda till kraftigt höjda avgifter.