Hyra ut hus

Att hyra ut ett hus kan vara lönsamt men det kan också orsaka stora problem. Allt beror på vilka villkor du väljer att hyra ut huset under och vilken hyresgäst du hyr ut huset till. De flesta hyresgäster är ansvarsfulla men om man har otur kan man få en hyresgäst som orsakar stora skador på huset medan de bor där. Undvik att hyra ut ditt hus till någon som du inte är helt övertygad att de kommer ta bra hand om huset Att hyra ut till en oansvarig hyresgäst kan bli mycket dyrt och det kan vara mycket svårt att få ersättning för de skador de åsamkar då de ofta saknar medel att betala ett eventuellt skadestånd med.

I denna artikel kommer vi att titta närmare på vad du skall tänka på innan du hyr ut ditt hus och hur du undviker dåliga hyresgäster.

Husets skick

Se till att huset är i bra skick innan du sätter ut det på marknaden. Detta är särskilt viktigt om du försöker hyra ut huset på en marknad där det finns mycket att välja mellan eller om du vill få ut ett så högt pris som möjligt. Det är alltid lättare att renovera ett hus och fixa problem när huset står tomt än det är när det bor någon i den. När det bor någon i huset måste man arbeta på ett annat sätt för att störa hyresgästen så lite som möjligt och för att inte skapa en osanitär miljö för hyresgästen. Om man reparerar när huset är tomt kan man ta hand om allt på ett effektivt sätt även om detta innebär att det ligger skräp överallt och att huset fylls med giftiga ångor. Att renovera när huset är tomt för alltså med sig en rad fördelar.

  • Effektivt/snabbare arbete
  • Ofta billigare
  • Man irriterar inte hyresgästen
  • Man riskerar inte utebliven hyra.

Försök därför att göra alla bättringar som krävs för att huset skall hålla hög standard innan du sätter ut det på marknaden.

Även om huset ser ut att vara i bra skick kan det vara bra att utföra vissa arbeten innan man sätter ut det på marknaden. Om det har gått minst ett år sedan då målade inomhus kan det t.ex. vara bra att måla om alla ytor innan du tar in en ny hyresgäst. Åtminstone om du letar en långtida hyresgäst. Det är nämligen mycket billigare och enklare att göra detta arbete medan skickat på förra målningen fortfarande är hög. På detta sätt undviker man mycket förarbete.

Rätt hus i rätt område

Se till att huset håller rätt standard för det område där det ligger. Om huset ligger i ett fint område kan det löna sig att lyxrenovera men om huset istället ligger i ett lite fattigare område så är det ofta bortkastade pengar. Försök hålla dig i det övre spannet av den standard som andra hyreshus i området har. Om standarden är för låg kommer det att vara svårt att hyra ut huset. Om standarden är för hög så kommer du ha spenderat för mycket pengar på renoveringar för att kunna få en bra avkastning på ditt hus.

Försäkra dig om att allt ser bra ut

Det är mycket viktigt att huset ser rent och inbjudande ut när du fotar det och när eventuella hyresgäster kommer på visning. Se till att allt är rent, att gräsmattor är klippta och fria från löv och att trädgården inte ser vildvuxen/övervuxen ut. Huset skall se ut att vara i bra skick och som att det har tagits omhand väl.

Det kan vara värt att home stage:a huset med möbler etc. för att visa hyresgästen hur det kan se ut. Detta är dock inte alltid nödvändigt om huset i sig är fint och om det kan hyras till ett bra pris.

Villkor för uthyrning

Du kan välja att hyra ut ditt hus på samma sätt som en lägenhet. Dvs. erbjuda ett hyresavtal där du tar hand om allt och hyresgästen bara betalar hyran. Du betalar för värme och du kommer och lagar om något går sönder. Att hyra ut hus på detta sätt kan vara mycket arbetsintensivt men låter dig även ta ut en högre hyra. Detta kan framförallt vara ett bra alternativ i lite finare områden där du kan ta ut mer i hyra och där de boende är villig att betala extra för att slippa oroa sig för dessa saker själv.

Det är ofta svårt att få lönsamhet på samma service i billigare områden där hyresgästerna är mindre troliga att vara villiga att betala en premium för att du skall ta hand om allt.

Du kan även hyra ut huset som det är och låta hyresgästen vara ansvarig för uppvärmning och löpande underhåll. Du är fortfarande skyldig att genomföra större reparation om nödvändigt men hyresgästen tar hand om mindre saker som är en del av det löpande underhållet av ett huset. Hyresgästen måste t.ex. själv byta glödlampor, skotta gården osv. Detta är ett mycket bekvämt sätt att hyra ut huset men du kan givetvis inte ta ut en lika stor hyra om hyresgästen själv ansvarar för uppvärmning och underhåll. Detta kan vara ett mycket bra alternativ om du hittar en hyresgäst som du litar på och som du tror verkligen kommer sköta sina skyldigheter. Om de inte gör det finns det risken att du får tillbaka ditt hus i dålig kondition.

Välj att hyra ut huset med villkor som passar dig och det område där huset ligger. Om du vill hålla det så enkelt som möjligt så är kallhyra där hyresgästen ansvarar för så mycket som möjligt det bästa alternativet. Om du har mer tid och är villig att göra mer jobb kan ett avtal där du hand om det mesta vara att föredra.