Hyra lägenhet

Din första bostad kommer troligen vara en hyreslägenhet. De flesta bor i hyreslägenheter tills de får råd att köpa en bostadsrätt eller villa. Det finns många fördelar med att bo i en hyreslägenhet. Du behöver bara oroa dig för att betala hyran i tid och undvika att störa andra hyresgäster. Så länge du sköter dig och inte missbrukar lägenheten så tar lägenhetens ägare hand om allt. De är ansvarig för att se till att ventilation fungerar, att vitvaror fungerar, att lägenheten är fräsch samt annat underhåll. De sköter även om alla allmänna ytor. Om man bor i en hyreslägenhet så slipper man helt enkelt mycket av det ansvar och arbete som man får på köpet om man köper en villa eller bostadsrätt.

Nackdelen är att man inte får göra några större förändringar till lägenheten och att man inte kan tjäna pengar på att hyreslägenhet går upp i värde. Att hyra kan dock trots detta vara en mycket bra typ av boende och det finns många som föredrar att hyra framför de andra alternativen på marknaden.

Många unga svenskar har en dröm att köpa hus eller bostadsrätt. Detta är en bra dröm. Men du skall inte känna att det är något fel om du föredrar att bara fortsätta hyra. Det är inget fel med det och det låter dig fokusera din energi på andra saker i livet.

Bostadskö

Hur svårt det är att hitta en lägenhet kan variera mycket beroende på var du vill hitta en lägenhet. På mindre orter kan det finnas ett stort utbud av lägenheter så att man nästan alltid kan hitta en lägenhet när man behöver en. I större städer såsom Stockholm och Göteborg måste man ofta stå i en bostadskö i flera år innan man får en lägenhet. Det är inte ovanligt att man måste ha stått i kön i 5 år eller mer om man vill ha en trevlig central lägenhet. Det är därför mycket viktigt att du ställer dig i kö långt innan du planerar att flytta. Det är vanligt att olika bolag har olika köar. Det är därför en bra ide att stå i så många köer som möjligt. I det flesta fall är det gratis att stå i kö men i vissa fall kan det kosta en mindre avgift.

Det kan vara värt att stå i kön även om du har boende. Detta kan ge dig chansen att få en bättre lägenhet längre fram.

Hitta en hyreslägenhet snabbt

Om du behöver en lägenhet inom en snar framtid utan att ha stått i någon kö så kan det vara möjligt att hitta en. Att göra detta kan dock i vissa fall vara svårt och man bör undvika att hamna i denna situation om det är möjligt att göra det. Man riskerar att hamna  i en situation där ens enda val är dyra andrahandskontrakt eller att köpa en bostadsrätt.

Om du inte har stått i bostadskön är det omöjligt att få en lägenhet hos de stora bolagen som har köer. Man måste istället kontakta små hyresvärdar och individer som hyr ut lägenheter i privata fastigheter. Dessa använder sällan kösystem och det kan därför vara mycket lättare att få en lägenhet. Det är inte tillräckligt att titta igenom annonser för att hitta en lägenhet utan man måste aktivt kontakta så många hyresvärdar man kan och fråga om de har några lägenheter som blir lediga snart. Var alltid trevlig och gör vad du kan för att framstå som en god hyresgäst. Ju fler värdar du kontaktar desto större chans har du att hitta en lägenhet.

Vissa oseriösa hyresvärdar kan bete sig på ett otillbörligt sätt. Var inte rädd att tacka nej till lägenheter där värden får dig att känna dig obehaglig till mods. Var inte heller rädd för att polisanmäla värdar som beter sig otillbörligt. Detta är mycket få värdar som beter otillbörligt och oddsen för att du skall råka ut för en är mycket små.

Hyra i andra hand

Undvik om möjligt att hyra i andra hand. Om det är enda lösningen så skall du försäkra dig om att den som hyr ut har tillstånd att hyra ut sin lägenhet och skriva ett kontrakt som skyddar båda parter. Det är t.ex. viktigt att personen som hyr ut den inte kan komma tillbaka ock kräva tillbaka lägenheten innan kontraktstiden har gått ut.

Inneboende

Ett annat alternativ om du inte kan hitta en lägenhet kan vara att vara att bli inneboende hos någon annan. Detta kan ofta vara en billig bostadsform men man får ofta klara sig på en mycket liten yta och det är ovanligt att man har eget kök. I vissa fall måste man även dela badrum.

Detta kan dock trots alla nackdelar vara ett bra alternativ tills man kan hitta en lägenhet. Vissa upptäcker också att de tycker om att vara inneboende. Om du gör det kan det vara en bra boendeform för mer permanent boende.

Kollektiv

Kollektiv är ett annat alternativ om man inte kan hitta en lägenhet. De flesta kollektiv består av individer som delar värderingar och livsstil men det finns även mer diversifierad kollektiv. Om du vill bo i ett kollektiv så bör du försöka hitta ett med deltagare som delar dina värderingar. Det är inte värt att försöka framstå som man har andra värderingar än man har för att få bo i ett kollektiv. Även om de andra tror dig  så är det ofta mycket ansträngande att inte kunna vara sig själv.